Klassisk Tegneskole åbnede dørene i maj 2012. Formålet er, at skabe et inspirerende læringsmiljø for især visuelle mindet unge og dem, der i øvrigt er nysgerrige. Der er sket meget siden vi startede. I dag tilbyder vi en bred vifte af udtryk og teknikker.

Om tegneundervisningen:

Med udgangspunkt i den enkelte elev, arbejder vi med en lang række teknikker som: form; lys og skygge (skraveringer); perspektiv; farve- og materialelære; akvarel; pastelkridt; portræt; landskab; opstillinger; tusch og kul. Andre emner kan tages løbende op. Der er croquis den 1. mandag i måneden i vinterhalvåret på skolen for aldersgruppen 18 +. I forårsperioden kan datoerne dog varierer grundet helligdage. Derudover byder vi på et mindre bibliotek som løbende bliver udbygget med relevant litteratur.

Kort sagt: Med baggrund i både teknikker, tilbud og elevernes ønsker, bestræber os i at stimulerer elevernes evner frem til deres personlige udryk kombineret med dannelse.

Der er både holdundervisning og individuel vejledning.

Vi lægger vægt på, at det er en proces at lære tegne. Det betyder, at det tager den tid, det tager, at blive færdig med en tegning. Omvendt har vi i perioder også en mere legende tilgang til tegningen, hvor det er det eksperimenterende, der i højsæde. Eksperimenterne er med til at give et erfaringsgrundlag, der hjælper de øvrige processer på vej.

OBS!
Diagnoser:
Meget af undervisningen bygger på elevernes egne erfaringer, abstraktionsevne og drive. Det er ikke nødvendigvis et problem, at have en diagnose, men vi anbefaler at tage en dialog med os, før eleven starter på skolen. I nogle tilfælde spænder diagnoser ben for læringen, og der er ingen grund til at skabe unødvendige nederlag.